Артюх Вікторія Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської та німецької філології

Контактна інформація

Службова адреса: вул. Остроградського, 2, м.Полтава, 36000

Службовий телефон: (05322) 2-08-54

Професійна освіта

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (тепер Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету) у 1994 р. (з відзнакою). Здобула кваліфікацію учителя англійської та німецької мов.

Тема дисертації:“„Дієслівні об’єктні словосполучення англомовної економічної терміносистеми (структурно-семантичний та функціональний аспекти)” (захищена у Херсонському державному університеті 2010 р. Науковий керівник – проф. Зернова В.К.)

Спеціальність: 10.02.04 – германські мови

Трудова діяльність

ГДПІІМ – викладач кафедри експериментальної фонетики германо-романських мов;

ПДПІ імені В.Г.Короленка – асистент кафедри іноземних мов, реорганізовану на кафедру германо-романських мов і перейменовану на кафедру романо-германської філології;

ДІСО – асистент кафедри іноземних мов, теорії та практики перекладу, перейменовану на кафедру перекладу Донецького інституту соціальної освіти, старший викладач кафедри перекладу;

ПУСКУ – викладач, старший викладач кафедри іноземних мов, старший викладач кафедри ділової іноземної мови, доцент кафедри ділової іноземної мови Полтавського університету економіки і торгівлі (тепер Полтавський університет економіки і торгівлі);

ПНПУ імені В.Г. Короленка – доцент кафедри англійської та німецької філології

Нагороди, почесні звання

Почесна грамота університету економіки і торгівлі.

Навчально-методична робота

Дисципліни, які викладає:

Наукова робота

Коло наукових інтересів: Структурна/функціональна лінгвістика, термінологія, мова для спеціальних цілей (ESP)

Публікації

Systemic functional characteristics of verb-object word-combinations of the English economics terminology system // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – №53;

Lexico-semantic characteristics of verb object word-combinations of the English economic terminological system // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – №46;

Термінологічні дієслівні об’єктні словосполучення – номінанти мікроситуацій економічної діяльності в англійському економічному тексті // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – №47;

Економічні термінологічні об’єктні дієслівні словосполучення як об’єкт дослідження // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – №36;

Продуктивні моделі дієслівних словосполучень в англійській економічній терміносистемі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 9, Сучасні тенденції розвитку мов : Вип. 2. До 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ: НПУ, 2007;

Зовнішня валентність непохідних дієслів в об’єктних словосполученнях англійської економічної лексики // Збірник наукових праць ПДПУ ім. В.Г.Короленка. Серія „Філологічні науки”. – ПДПУ, 2006. Вип.1–2 (48–49) та інш.