Черчата Лідія Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов

Контактна інформація

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Службовий телефон: (0532) 2–05–04

e-mail: pnpu32@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

У 1988 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка. Кваліфікація: "вчитель російської мови і літератури й англійської мови".

1988–1992 – асистент кафедри загального та російського мовознавства Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка;

1993–2001 рр. – викладач кафедри іноземних мов Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;

2001–2010 рр. – старший викладач кафедри іноземних мов Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

У 2010 році закінчила аспірантуру Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

2010–2014 рр. – старший викладач Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;

Із 2014 року по сьогоднішній день – доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Тема дисертації: «Організація самостійної роботи студентів гуманітарних факультетів вищих педагогічних закладів в умовах застосування інформаційних технологій навчання».

Науковий керівник – д. пед. наук, проф. Хомич Л.О.

Місце захисту – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ).

Спеціальність: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Нагороди: грамоти ПНПУ імені В. Г. Короленка.

Навчальна і методична робота

Дисципліни: Іноземна мова (англійська), практичний курс англійської мови, лінгнгвокраїнознавство, стилістика англійської мови, практичний курс іноземної мови для дослідників, організація науково-дослідної роботи студента-філолога. Уклала низку навчальних програм і методичних рекомендацій.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: аспекти організації самостійної роботи студентів; формування соціокультурної компетенції майбутнього фахівця засобами іноземної мови; «Лексика і граматика сучасних європейських мов в системно-структурному, когнітивному, функціональному, культурологічному і лінгводидактичному описі».

Має понад 100 публікацій. Керувала написанням курсових і дипломних робіт, підготувала понад 100 одноосібних студентських публікацій у матеріалах всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій.

Організаційна робота

Відповідальна за методичну роботу кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов, працювала в тимчасових комісіях в межах університету й факультету.

Найвизначніші публікації

Список №1

Список №2