Корнєва Людмила Михайлівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов.

Контактна інформація

Службова адреса: м. Полтава, вул. Козака, 5, кафедра загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов

Службовий телефон: (05322) 2-05-04

e-mail: ludmila_korneva@ukr.net

Трудова і професійна діяльність

ЗакінчилаПолтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка (1982 рік).Кваліфікація: вчитель російської мови і літератури; вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури. У 1982-1985 рр. – учитель російської мови і літератури середньої школи №11 м. Полтави; із 1985 року – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка: асистент кафедри російської мови, старший викладач кафедри загального і слов’янського мовознавства, з 1995 року – доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства (нині – кафедра загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов).

У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантико-стилістичні властивості сталих словосполучень нефразеологічного характеру в російській мові» (м. Волгоград, Росія);  керівник – проф. Микола Федорович Алефіренко .

Навчальна і методична робота

Дисципліни, що викладаються: сучасна українська мова, риторика, історія лінгвістичних учень, теорія мови, вступ до мовознавства. Укладено програми з риторики та сучасної української мови, навчально-методичний посібник «Риторика» (для студентів 5 курсу українського відділення), розроблено навчально-методичні комплекси із зазначених дисциплін (плани практичних занять та самостійних робіт, методичні рекомендації щодо виконання їх, опорні конспекти лекцій, тести для поточного та підсумкового контролю).

Наукова робота

Коло наукових інтересів:фразеологія, невербальна комунікація, анекдот як жанр фольклору.  Має близько 70 публікацій.

Брала участь у програмі госпдоговірної тематики: «Оптимізація формування комунікативної компетенції учнів ЗНЗ засобами навчального тексту», номер державної реєстрації – 01094001574, категорія роботи – фундаментальна (кер. теми – проф. Баландіна Н.Ф.).

Керувала роботою студентської проблемної групи «Актуальні питання фразеології».

Організаційна робота

Член журі Малої академії наук.

Завантажити список публікацій