Король Лариса Леонідівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов.

Контактна інформація

Службова адреса: вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36002

Службовий телефон: (05322) 2-05-04

e-mail: larakorol@yandex.ru

Трудова і професійна діяльність

Закінчила з відзнакою Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка (1988 р.).

Кваліфікація:учитель російської мови і літератури і англійської мови середньої школи.

Тема дисертації: «Розвиток педагогічної майстерності як складової професійної підготовки майбутнього вчителя в Полтавському педагогічному інституті (1970-1990 рр. ХХ ст.)».

Захист відбувся 14.05.2007 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Міністерства освіти і науки України, м. Харків. Науковий керівник – проф. Кривонос Н. М. (Тарасевич Н. М.)

Спеціальність:13.00.01.

У 1988 – 1992 рр. – асистент кафедри загального та російського мовознавства Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка;

У 1993 – 1994 рр. –учитель англійської мови середньої школи № 27 м. Полтави.

З 1994 р. по 2001 р.– викладач та старший викладач кафедри іноземних мов Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;

У 2001 – 2004 рр. – аспірант кафедри педагогічної майстерності Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Із 2004 р. по 2007 р. – старший викладач кафедри іноземних мов Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;

У 2008 – 2010 рр. – доцент кафедри іноземних мов Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;

З 2015 р. – завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Організаційна робота

Заступник декана з наукової роботи факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (з 2010 р. по 2015 р.).

Член редколегії збірника «Passus in scienciam».

Нагороди, почесні звання:

Неодноразово нагороджувалася грамотами та подяками Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Навчально – методична робота

«Іноземна мова» (англійська), «Лексикологія англійської мови», «Практичний курс англійської мови», «Практичний курс іноземної мови для дослідників».

Навчальні посібники:

Завантажити список посібників

Наукова робота:

Коло наукових інтересів охоплює аспекти міжкультурної комунікації, організації самостійної роботи студентів, формування іншомовної комунікативної компетентності та педагогічної майстерності майбутнього вчителя, педагогічну біографістику.

Участь у програмах держбюджетної та госпдоговірної тематики:

У 2008–2011 рр. брала участь у дослідженні госпдоговірної теми під керівництвом проф. Кривонос Н. М.

Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК та міжнародних виданнях:

Завантажити список публікацій

Керівництво науково – дослідною роботою студентів:

Видано друком понад 120 одноосібних статей та доповідей студентів та 10 наукових публікацій у співавторстві (Гнідаш І., Іваниця Я., Маліченко Ю., Пальона Я., Ткаченко А., Чорнокал О. та інші).