Петрушова (уродж. Цехановська) Наталія Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов

Контактна інформація

Службова адреса: вул. Остроградського, 2, м.Полтава, 36003

Службовий телефон: (05322) 2-05-04

e-mail: petrushovanataliya@gmail.com

Трудова діяльність і професійна діяльність

Закінчила Полтавський національний педагогічний університет у 2005 році, отримавши диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської, німецької мов та зарубіжної літератури. У 2005-2006 роках навчалась у магістратурі, отримавши диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

У 2006-2009 рр. навчалася в аспірантурі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.02 «Російська література» на тему «Жанровое своеобразие прозы Виктора Некрасова» (захищена на теренах Таврійського національного університету імені В. І .Вернадського, керівник – проф. Ніколенко О. М.).

Із 2006 р. – викладач (2006-2009), старший викладач (2009-2014), доцент (2014-) кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов.

2006-2014 рр. – викладач-сумісник на кафедрі світової літератури ПНПУ імені В.Г.Короленка.

Навчальна і методична робота

Впродовж 2006-2014 рр. на кафедрі загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов викладала наступні дисципліни, розробивши до них навчально-методичні комплекси: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова (німецька)», «Лексикологія англійської мови», «Теорія і практика перекладу», «Історія літератури англомовних країн», «Основи теорії мовної комунікації», «Основи наукових досліджень» та ін.

Наукова робота

Cфера основних наукових інтересів, крім світової літератури, поширюється на дослідження методики викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах та на вивчення різних аспектів прагмалінгвістики (зокрема, теорії мовної комунікації).  За 2006-2014 рр. Петрушова Н.В. має 17 друкованих праць, як наукового, так і науково-методичного характеру, приймала участь у 24 наукових конференціях, як в Україні, так і за її межами.

Петрушова Н.В. також керує науково-дослідною роботою студентів, такою як: підготовка студентів до участі у фахових олімпіадах з іноземних мов та до участі у студентських конференціях.

Організаційна робота

Крім основного навантаження, Петрушова Н.В. виконує обов’язки секретаря кафедри та куратора груп студентів, проводить виховну та культурно-масову роботу (організація виставок за фахом, екскурсій, літературних вечорів, семінарів, диспутів та ін.).

Петрушова Н.В. є постійним членом журі міських та обласних шкільних олімпіад з англійської та німецької мови.

Завантажити список публікацій