Баландіна Надія Францівна

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики

Контактна інформація

Службова адреса: вул. Остроградського, 2, кафедра журналістики, Полтава, 36003

Службовий телефон: (05322) 2-76-26

e-mail: kaf_zhurnalist@ukr.net

Трудова і професійна діяльність

Закінчила Одеський державний університет імені І. І. Мечникова (1973–1978), отримавши кваліфікацію «Філолог, викладач української мови та літератури». Працювала в Одеській середній школі №63 учителем української мови та літератури (1978–1980), в Одеському відділенні ВАТ «Інтурист» гідом-перекладачем (1980–1987), у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка з 1987 р. по цей час. Із 2004 р. очолювала кафедру загального та слов’янського мовознавства, а з 2010 р. – кафедру журналістики. У 2007–2008 рр. викладала українську мову в Карловому університеті в Празі (Чехія). Захистила дві дисертації: кандидатську «Чеські двоскладні речення з одним конститутивним об’єктом» (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, 1994, науковий керівник – д. філол. н., проф. Й. Андерш, спеціальність: 10.02.03 – слов’янськімови) і докторську «Комунікативно-прагматичний і лінгвоментальний аналіз чеських прагматичних кліше” (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, 2004, науковий керівник – д. філол. н., проф., академік В. М. Русанівський, спеціальність: 10.02.03 – слов’янські мови). Неодноразово нагороджувалася дипломами та почесними грамотами: дипломом за значний внесок у розвиток освіти (Інститут інноваційних технологій МОН України), 2006 р., почесними грамотами за багаторічну сумлінну працю  (Полтавська обласна державна адміністрація, 2007, 2008, 2009 рр.), за високі досягнення в науці (Полтавський державний педагогічний університет, 2010) та ін.

Навчальна і методична робота

Читає навчальні дисципліни «Теорія мови», «Основи наукових досліджень», «Теорія масової комунікації та інформації», «Вступ до полоністики», «Риторика». На ниві лінгводидактики створила новітні концепції навчальних програм і підручників з російської мови для шкіл з українською мовою навчання. За редакцією і безпосередньою участю вийшли вісім підручників «Русский язык: для школ  с украинским языком обучения») (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014) і дві навчальні  програми (2004, 2012). Підручники пройшли апробацію й отримали схвальну оцінку вчителів й учнів, завдячуючи гармонійному поєднанню вивчення системи мови з формуванням мовленнєвої, соціокультурної й стратегічної змістовими лініями. Вони неодноразово ставали переможцями на Всеукраїнському конкурсі підручників (2005, 2010 – перше місце, 2006 – друге, 2007 – третє) і представлялись як експонати на багатьох книжкових  виставках в Україні й за кордоном. Крім підручників, дидактичний доробок включає сім навчальних посібників з розвитку ситуативного мовлення, як з російської, так і з української мов. До 200-річчя від дня народження М. Гоголя було підготовлено навчальний посібник «Гоголь на уроках русского языка: украинская тематика». У 2013 р. в межах реалізації міжнародної програмиI-FIT «Інтердисциплінарна філологічна інновація транслатологічних модулів на іншомовних кафедрах філологічного факультету Університету ім. Ф.Палацького в Оломоуці» (Чехія) прочитала лекційний курс з перекладознавства у вказаному університеті. Неодноразово була заступником голови журі і членом  журі Всеукраїнських олімпіад, головою журі обласних олімпіад, рецензентом, підручників, програм, офіційним опонентом 14-ти дисертацій.

Наукова робота

Наукові напрацювання мають інтегрований характер і є цінними не тільки для розвитку сучасної науки про мову (насамперед комунікативної лінгвістики й лінгвопрагматики), а й для журналістикознавства і лінгводидактики. Науковий доробок нараховує понад 160 публікацій, у тому числі за кордоном: Росії, Чехії, Польщі, Німеччині, Іспанії. Керівник двох фундаментальних держбюджетних тем (2006-2008, 2009-2011) з розробки раціональних шляхів формування комунікативної компетенції учнів ЗНЗ на основі навчальних текстів. На основі проведеного дослідження було укладено дві навчальні програми та 8 підручників для ЗНЗ з російської мови для шкіл з українською мовою навчання.  У 2010 р. отримала авторське свідоцтво за концепцію укладених підручників.  Керує науковою школою «Мовні одиниці і категорії у функціональному висвітленні» та науково-дослідною роботою студентів «Масова комунікація як текст і дискурс».

Організаційна робота

Член експертної ради з філологічних наук та соціальних комунікацій МОН України, член вченої ради із захисту дисертацій Д 26.172.01 при Інституті Мовознавства імені О. О. Потебні, вченої ради університету та факультету. Була головою комісії МОН України з підготовки навчальних програм з російської мови для ЗНЗ з українською мовою навчання, членом комісії МОН з оцінювання навчальних досягнень учнів, член редколегій двох фахових видань – «Рідний край» і «Наукові записки ПНПУ» (серія мови і література).  Ініціатор й організатор Всеукраїнських конференцій: “Текст як об’єкт наукового дослідження та засіб навчання мови” (2009), «Журналістика. Філологія. Дидактика” (2010, 2012, 2014).

Завантажити список публікацій