Котух Наталія Віталіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови

Контактна інформація

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського, 2.

Службовий телефон: (05322) 2-76-26

e-mail : poltfilolog@ukr.net

Трудова і професійна діяльність

1987 р. – закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка.

Працювала вихователем у Дитячому садку №22, учителем у Гімназії №17 м. Полтави. Із 2001 року – в Полтавському національному педагогічному університеті на посадах асистента, старшого викладача кафедри англійського та слов’янського мовознавства, доцента кафедри української мови.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови з 2006 року.

Тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування комунікативних умінь учнів в умовах відкритої соціально-педагогічної системи».

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Хомич Лідія Олексіївна.

Спеціальність: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Навчальна і методична робота

Дисципліни, які викладає: українська мова, методика навчання української мови, новітні педагогічні технології у викладанні рідної мови.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: проблемні питання мовної інтерференції, соціо- та психолінгвістики; лінгводидактики, методики навчання мови.

Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць.

Здійснює наукове керівництво курсовими, бакалаврськими, дипломними, магістерськими дослідженнями студентів. Результати студентської науки представлено в доповідях на студентських конференціях, висвітлено в публікаціях у збірнику наукових праць студентів і магістрантів «Філологічні студії».

Завантажити список публікацій