Українець Людмила Федорівна

Доктор філологічних наук, професор

Контактна інформація

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського, 2, ПНПУ імені В. Г. Короленка, кафедра української мови.

Службовий телефон: (05322) 2-76-26.

e-mail: poltfilolog@ukr.net

Трудова діяльність

Закінчила філологічний факультет (1977 р.), аспірантуру (1984 р.), докторантуру (2006 р.), Київського державного університету імені Тараса Шевченка (нині національний університет).

Тема кандидатської дисертації: "Кореляція приголосних за дзвінкістю-глухістю в українській мові". Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Тоцька Н. І. (Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка).

Тема докторської дисертації: "Фонетичні засоби породження конотації в поетичній мові (на матеріалі сучасної української поезії). Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Мосенкіс Ю. Л. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

У Полтавському національному педагогічному університеті працює від 1977 року: асистент (1977–1981), старший викладач (1984–1989), доцент (від 1989), професор (від 2010) кафедри української мови.

Нагороджена почесними грамотами Полтавської обласної ради (2001 р.); Виконавчим комітетом Полтавської міської ради (2009 р.); Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2012 р., 2013 р., 2015 р., 2017 р.) Національною академією педагогічних наук (2014 р.), Міністерства освіти і науки України та Інституту модернізації змісту освіти (2017 р.), подякою Міністерства освіти і науки України (2016 р.), а також ювілейною медаллю до 100-річчя ПНПУ імені В. Г. Короленка за особистий вагомий внесок у розбудову університету (2014 р.).

Навчальна і методична робота

Дисципліни, які викладає: сучасна українська мова (фонетика, фонологія, морфонологія, орфоепія, графіка, орфографія, лексикологія, лексикографія, фразеологія).

Наукова робота

Коло наукових інтересів: фонетика, фоностилістика, морфонологія, орфоепія, графіка, орфографія, лексикологія.

Керує науково-проблемною групою та науковим гуртком "Лінгвіст".

Організаційна робота

Член ученої ради факультету філології та журналістики. Член комісії вченої ради університету з наукової та науково-технічної діяльності.

Завантажити список публікацій