Ленська Світлана Василівна

Доктор філологічних наук, доцент

Контактна інформація

Службова адреса: вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36003

Службовий телефон: (05322) 2-78-80

e-mail: lit.kaf@ukr.net

Трудова і професійна діяльність

1993 року з відзнакою закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка за спеціальністю російська філологія. Присвоєна кваліфікація учителя російської мови і літератури. Під час навчання була активною учасницею художньої самодіяльності – солістка ансамблю народного танцю «Весна», з 2 по 5 курс була іменним стипендіатом.

Упродовж 1993 – 1995 року працювала асистентом кафедри світової літератури ПДПУ. З 1995 по 1998 рік – аспірантка кафедри російської і світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

28 травня 1998 року достроково захистила кандидатську дисертацію «Роман Ф.Сологуба «Дрібний біс»: проблематика і поетика» (наук. кер. – проф. Гетьманець М.Ф.). З червня 1998 року повернулась до рідного вишу. Працювала асистентом, а після отримання диплома кандидата наук – доцентом кафедри української літератури. Звання доцента присвоєне 2001 року.

1998 – 2000 роки – стипендіат Кабінету Міністрів України.

2012 – 2015 рр. навчалася в докторантурі на кафедрі новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

24 вересня 2015 року у Київському національному університеті імені тараса Шевченка захистила докторську дисертацію «Українська мала проза 1920 – 1960-х років: ідейно-тематичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії» за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології Семенюк Григорій Фокович.

Нагороди, почесні звання

Лауреат Міжнародної літературної премії імені І.Кошелівця (2013).

Навчальна і методична робота

Навчальні курси:

Наукова робота

Коло наукових інтересів: жанрова та стильова специфіка української новелістики ХХ століття, література діаспори, забуті українські письменники «розстріляного відродження», літературне краєзнавство; компаративні студії.

Упродовж всього трудового шляху здійснювала керівництво курсовими, бакалаврськими, дипломними, магістерськими роботами.

Публікації

Монографія: «Українська мала проза 1920 – 1960-х років: на перетині жанру і стилю» (Полтава, 2014, 656 с.).

Автор понад 130 статей, зокрема у фахових та зарубіжних (Білорусь, Польща, Ізраїль, Німеччина, Литва, Росія) часописах. Учасниця конференцій в Україні і за кордоном (Росія, Білорусь, Польща).

Навчально-методична робота

Упродовж 2006 – 2012 рр. виконувала обов’язки відповідальної за методичну роботу факультету, член методичної ради університету.

Керувала проблемною групою «Актуальні проблеми української прози ХХ ст.».

У 1998-2003 та 2006 – 2012 рр. була куратором академгрупи. Серед колишніх студентів – кандидат економічних наук Ясько Ольга.