Мелешко Віра Анатоліївна

Кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація

Службова адреса: м. Полтава, Остроградського, 2, ауд. 411

Службовий телефон: (05322) 2-78-80

e-mail:mele48@ukr.net

Трудова діяльність

Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка. Присвоєна кваліфікація та звання учителя української мови і літератури середньої школи.

Тема дисертації: «Художнє освоєння морально-етичної проблематики в повістях Панаса Мирного».

Захищена на засіданні спеціалізованої ради в Українському державному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова (м. Київ).

Науковий керівник – дійсний член АПН України, доктор філологічних наук, професор Хропко Петро Панасович.

Спеціальність 10.01.02 – українська література(шифр)

Трудова і професійна діяльність

Учитель української мови та літератури, директор Зарудянської середньої школи Кременчуцького району Полтавської області.

Старший викладач (1990-1991рр.), доцент (з 1996року), завідувач кафедри української літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (з 1998 року)

Нагороди, почесні звання

Грамоти МОН України; Відмінник освіти України

Навчальна і методична робота

Дисципліни, які викладає:

Наукова робота

Коло наукових інтересів:проблеми літературного краєзнавства, передовсім – полтавський вимір; творчість письменників-реалістів; сучасна проза.

Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК та міжнародних виданнях, в збірниках наукових праць і матеріалів конференцій

Керівництво науково-дослідною роботою студентів з підготовкою:

–– наукової статті в співавторстві:

Мелешко В. Художньо-змістові глибини роману «Вічний Іван» Віктора Міняйла / Віра Мелешко, Наталія Мелешко // Філологічні науки: Збірник наукових праць. –– Полтава, 2011. –– С. 25-34 (1 др. арк.) (вийшла з друку на прчатку квітня 2012 року) (0,7 др. арк.)

–– індивідуальної наукової статті студента

понад 20 статей

Керівництво студентською проблемною групою «Літературне краєзнавство в контексті розвитку історії української літератури»

Студентка Тетяна Бондаренко (науковий керівник В. А. Мелешко) посіла третє у ІV етапі ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (м. Київ).

Студентки Світлана Литвиненко та Світлана Юшко (науковий керівник В. А. Мелешко) стали переможцями всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Організаційна робота

Голова галузевої (Українська мова, література (в т.ч. методика їх викладання)) конкурсної комісії.

Голова обласного методичного об’єднання наукових керівників відділення філології та мистецтвознавства Полтавського територіального відділення МАН.

Завантажити список публікацій