Кушнірова Тетяна Віталіївна

Доктор філологічних наук, доцент кафедри світової літератури

Контактна інформація

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Службовий телефон: (05322) 2-78-80

E-mail: pnpu40@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

1992-1997 рр. – навчання на філологічному факультеті Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка (кваліфікація - вчитель російської мови та літератури та практичний психолог в системі народної освіти).

1997–2000 рр. – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури в Авторській національній школі №37 м.Полтави.

2002-2005 рр. – аспірант кафедри світової літератури Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

У 2005 році достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Система мотивів у творчості Андрія Платонова» у Таврійському національному університеті імені В.І.Вернадського та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – російська література. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор О.М.Ніколенко.

З 2005 року і понині - асистент, доцент (із 2008 року) кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

2007-2009 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених.

2009-2012 рр. – докторант кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Типологія та еволюція романних форм у російській літературі першої третини ХХ століття» у Таврійському національному університеті імені В.І.Вернадського та отримала науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – російська література. Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор О.М.Ніколенко.

Навчально-методична робота

Основні дисципліни, які викладає на факультеті філології та журналістики ПНПУ імені В.Г.Короленка: історія зарубіжної літератури ХХ-ХХІ століття, теорія літератури, типологічні зв’язки української та зарубіжної літератур, а також спецкурси на тему: «Аналіз літературного твору (Англійська література в культурологічному вимірі)», «Класична і сучасна література в культурному просторі (Фантастичний роман у зарубіжній літературі ХХ-ХХІ ст.)».

Наукова робота

Кушнірова Т.В. є автором понад 90 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та закордонних виданнях.

Коло наукових інтересів: жанрові модифікації романних форм ХХ століття, література Великої Британії ХІХ-ХХІ століття, американський роман початку ХХІ століття, актуальні питання теорії літератури.

Завантажити список публікацій