ПНПУ Факультет філології та журналістики
Кафедра української літератури.

.

Склад кафедри:

 1. Мелешко Віра Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедрою;
 2. Ленська Світлана Василівна – доктор філологічних наук, доцент;
 3. Зінченко Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент;
 4. Радько Ганна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент;
 5. Нежива Людмила Львівна – кандидат філологічних наук, доцент;
 6. Литвин Лариса Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач;
 7. Білик Галина Миколаївна – старший викладач;
 8. Волощук Юлія Олександрівна – асистент;
 9. Деменська Тамара Юріївна – старший лаборант.

Історія

Кафедра української літератури, якою керує кандидат філологічних наук, доцент Віра Анатоліївна Мелешко, – одна з найстаріших у Полтавському національному педагогічному університеті (утворена в 1932 році), її день сьогоднішній визначили вагомі досягнення і традиції попередніх часів. Навчальна та наукова діяльність доцентів П. К. Падалки, Є. Є. Радченка, І. Г. Бацули, Ф. М. Неборячка, П. К. Загайка, В. І. Мартуся, О. Ф. Ганич, котрі віддали кафедрі десятки років, є прикладом і стимулом для теперішніх викладачів.
У свій час на ній працювали відомі науковці, культурні діячі, письменники. З-поміж них – Григорій Майфет, Євген Сверстюк, Володимир Тарасенко.

Викладачі кафедри здійснюють підготовку фахівців зі спеціальностей «Філологія. Українська мова та література», «Філологія. Українська мова та література, мова та література (англійська, німецька)» та спеціалізації «Редактор освітніх і літературних видань».
Кафедра забезпечує викладання низки літературознавчих дисциплін
 • Усна народна творчість
 • Вступ до літературознавства
 • Історія української літератури (ІХ – ХХІ ст.)
 • Дитяча література
 • Методика навчання української літератури
 • Теорія літератури
 • Літературне краєзнавство
 • Практикум з виразного читання
 • Музеєзнавство
 • Історія книги
 • Слов’янська міфологія.
В аспірантурі та докторантурі ведеться підготовка 1 докторської і 2 кандидатських дисертацій.
Кафедра співпрацює з Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, Українським національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Інститутом журналістики Київського Національного університету імені Т. Шевченка, а також з Петербурзькою українською громадою (випущено спільний науковий збірник).

За роки функціонування кафедра підготувала понад 15 тисяч фахівців. З-поміж них – учителька української мови і літератури, Герой Соціалістичної Праці Н. Ю. Гориславець (Войтенко), українські письменники Борис Чіп, Михайло Казидуб. Володимир Тарасенко, Тамара Голобородько.

Викладачі кафедри керують самодіяльними колективами:
 • театр „Факультет F” (директор доц. Радько Г. І.)
 • мистецький центр „Заспів” (керівник ст. викл. Подрига В. М.)
Узявши за мотто слова Вацлава Гавела:
«Слово - келишок мій,
Поезією хочу наповнити його вщерть.
Хай переллється! Нехай
Півпорожнім не буде.
Боже, в цім поможи!»,
– мистецький центр «Заспів» поновив свою роботу 25 вересня 2007 року. Сьогодні його очолює старший викладач кафедри української літератури Володимир Миколайович Подрига. «Заспів» – літературне угруповання, що діє на факультеті з 1963 року, має цікаві традиції. Назва запропонована його першим керівником П. К. Загайком. Ним же мистецькому угрупованню було задано тон дружби, взаєморозуміння, співпереживання, свободи мистецького самовираження особистості. Основна мета центру – згуртування творчої молоді факультету, підтримка юних письменників у їх становленні та професійному зростанні. Сьогодні творчий актив «Заспіву» складається із досвідчених заспівців та не менш талановитих першокурсників. Вони різні, як різна і їхня творчість. Їхня жанрово-стильова палітра – це проза, поезія в прозі, верлібри, вірші найрізноманітніших стилів, строфіки, розмірів.
У 2013 році 50 років «Заспіву». Кафедра української літератури започаткувала рубрику «Заспівці» повертаються». Нині презентуємо творчість заспівця кінця 70-х рр. ХХ ст. Олександра Недовіса.
На кафедрі української літератури функціонує науковий гурток «Актуальні проблеми літературознавства» (керівник – доц. Зінченко Н. І) та 7 проблемних груп: «Літературний процес другої половини ХХ ст.» (керівник – доц. Радько Г. І.), «Український літературний постмодерн» (керівник – ст. викл. Білик Г. М.), «Літературне краєзнавство в контексті розвитку українського письменства» (керівник – доц. Мелешко В. А.), «Сучасні підходи до фольклору» (керівник – доц. Зінченко Н. І.), «Школа української російськомовної прози першої половини ХІХ ст.» (керівник – ст. викл. Подрига В. М.), «Творчість Миколи Вороного в контексті раннього українського модернізму» (керівник – ст. викл. Виговська А. О.).

Члени кафедри постійно контактують зі школами міста й області, є науковими консультантами в освітніх закладах нового типу – ліцеях, гімназіях, навчально-виховних комплексах.
Кафедра української літератури веде різноманітну виховну роботу. Традиційними стали літературні вечори, присвячені ювілеям письменників, зустрічі з письменниками міста та області, літературні конкурси, фестивалі української літератури, Шевченківське свято, читацькі конференції.
Викладачі кафедри – постійні учасники міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, а також і їх організатори.
Протягом 2012 року кафедрою проведені одна міжнародна та дві всеукраїнські конференції, а також 5 студентських наукових конференцій.
 • Міжнародна наукова конференція «Євген Гребінка в крайовому, українському та світовому літературно-мистецькому контексті», присвячена 200-літтю з дня народження письменника (2 лютого 2012 року)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Постать Григорія Сковороди в сучасному філософсько-культурному просторі» (19-20 червня 2012 року)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Іван Котляревський та українська культура ХІХ – ХХІ століть» (6 грудня 2012 року)
Проведені кафедрою студентські наукові конференції
 • Засідання круглого столу, присвяченого 200-річчю від дня народження Євгена Гребінки (12 вересня 2012 року).
 • Засідання круглого столу, присвяченого вшануванню пам’яті Івана Котляревського (26 вересня 2012 року).
 • Засідання круглого столу «Актуальні проблеми методики викладання української літератури», на якому обговорили шляхи впровадження інновацій на уроках української літератури в загальноосвітніх школах (16 листопада 2012 року).
 • Засідання круглого столу, присвяченого вшануванню пам’яті поета-земляка Петра Линовицького (29 листопада 2012 року).
 • Засідання круглого столу, присвяченого 290 річниці від дня народження Григорія Сковороди (5 грудня 2012 року).